Boekbestellingen vanaf €15,00 worden gratis verzonden!

Jenno Sijtsma

Hier vindt u een overzicht met boekbesprekingen en aanbevelingen van Ds. Jenno Sijtsma.

Dr. Van Kampen en zijn uitleg van het Evangelie volgens Johannes

door ds. Jenno Sijtsma Het gaat er mij in dit boek niet om of de lezer gelooft in wat Johannes schrijft, maar het gaat er mij om te laten zien wat Johannes precies vertelt, dat hij hier (Joh. 18 : 5,6) vertelt dat Jezus iets doet dat alleen God kan. Johannes beschrijft in deze tekst iemand die de manifestatie, de verpersoonlijking, de godsglans, de ‘persoon’ van God zelf is, ofwel:…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Dr. Van Kampen en zijn uitleg van het Evangelie volgens Johannes

Jachthonden, sterke thriller van de Noorse Horst

door Jenno Sijtsma William Wisting is al meer dan dertig jaar rechercheur en heeft binnen het korps een naam van jewelste opgebouwd. Een van de zaken die hij jaren geleden onderzocht was de moord op Cecilia Linde, die na een rondje hardlopen ineens verdween. Maanden had Wisting met zijn collega’s aan het onderzoek besteed en de uiteindelijke moordenaar werd veroordeeld tot 21 jaar. Na zeventien jaar kwam Rudolf Haglund vrij.…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Jachthonden, sterke thriller van de Noorse Horst

De tien standpunten van Svend Brinkmann

door Jenno Sijtsma Hoewel dit boek een zelfstandige uitgave is, kan het gezien worden als een vervolg op Standvastig. Zelf merkt de auteur op dat de stelling van het boek is dat de zin van het bestaan samenhangt met verschijnselen die een doel op zich zijn, en met activiteiten die we doen omwille van de activiteit zelf en niet om iets anders te bereiken. Die verschijnselen, die volgens Brinkmann dus…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor De tien standpunten van Svend Brinkmann

Standvastig jezelf blijven van Svend Brinkmann

door Jenno Sijtsma De auteur, Svend Brinkmann (1975) is een Deen en in zijn land een beroemd man. In 2015 ontving hij de Rosenkjaerprijs, dat is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan iemand die een wetenschappelijk onderwerp inzichtelijk maakt voor een breed publiek. Hij is hoogleraar in de psychologie aan de Universiteit van Aalborg en een zeer bekend, zo niet beroemd auteur. In het boek Standvastig gaat hij…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Standvastig jezelf blijven van Svend Brinkmann

In het water, nieuwe thriller van Paula Hawkins

door Jenno Sijtsma Paula Hawkins is bekend door haar debuut Het meisje in de trein. Wereldwijd zijn er meer dan 20 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan en het is ook in ons land een ongekende bestseller Dit nieuwe boek, In het water, laat zich aanvankelijk moeilijk lezen. Een veelheid aan personages treedt voor het voetlicht en het is aan de lezer om dat te onthouden als je doorleest. Maar…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor In het water, nieuwe thriller van Paula Hawkins

Deon Meyer op zijn best in Koorts

door Jenno Sijtsma Ik wil je vertellen over de moord op mijn vader, wie hem heeft vermoord en waarom. Het is het verhaal van mijn leven. En ook het verhaal van jouw leven en jouw wereld., dat zul je zien… Bij dezen dus. Mijn memoires, mijn moordverhaal. En mijn onthulling, zodat iedereen de waarheid kan weten. Zo begint de bekende en wereldberoemde thriller auteur Deon Meyer zijn nieuwe boek. Onder…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Deon Meyer op zijn best in Koorts

Mischling – aangrijpend boek van Affinity Konar

Door Jenno Sijtsma Ik zou graag willen uitweiden over de fysieke sensatie van onsterfelijkheid, maar jammer genoeg gaat dat niet. Na de prik van zijn naald voelde ik helemaal niets meer. En dat zou jarenlang zo blijven, lange periodes achtereen waarin ik mijn lichaam niet meer kon voelen. Wanneer ik voor het eerst merkte dat een fractie van die gevoelloosheid verdween?  Dat was in 1945 , toen ik de stoep…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Mischling – aangrijpend boek van Affinity Konar

Een groots driedelig boekwerk brengt Luther breed onder de aandacht

door ds. Jenno Sijtsma Bijna 500 jaar geleden, om precies te zijn op 31 oktober 517 sloeg de monnik dr. Maarten Luther volgens de overlevering zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Vijf en negentig stellingen, die het begin van een revolutionaire beweging inluidde. De Reformatie was geboren en er brak een tijd aan van voortdurende strijd binnen de Rooms Katholieke kerk. De tot dan toe…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Een groots driedelig boekwerk brengt Luther breed onder de aandacht

“Gevangene en toch…” en nog twee indrukwekkende titels van uitgeverij Gideon

door ds. Jenno Sijtsma De eerste druk van het boek Gevangene en toch… dateert van 1945 en voor oudere lezers is de naam van Corrie ten Boom heel bekend. De jongere lezers kunnen zich laten inspireren door deze vrouw, die vertelt van wat er met haar en haar familie in Wereldoorlog II is gebeurd. Haar vader was een vrome man, een oprechte christen die leefde bij het Woord en dat…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor “Gevangene en toch…” en nog twee indrukwekkende titels van uitgeverij Gideon

Het beste van het KOREN, deel 3 – GROOTS

Door Ds. Jenno Sijtsma God schept er vreugde in om zijn Woord in de mens te leggen en het dan door de mens heen te openbaren. De Here Jezus is het Woord dat vlees geworden is; de ervaringen die de nieuwtestamentische dienaren in het vlees hebben , zijn speciaal bedoeld om hen zo te veranderen dat zij het Woord van God door kunnen geven…Alleen de mens die door God onderhanden…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Het beste van het KOREN, deel 3 – GROOTS

Chamberlain, Heaberlin, Duckworth en Abarbanell: grandioos

door Jenno Sijtsma Zeker weten, hoe verschillend de boeken van de vier auteurs die ik hierboven noem ook maar mogen zijn, hun boeken zijn voor mij niet alleen grandioos, ze hebben me een aantal spannende en ook leerzame uren gegeven. Graag geef ik u er een en ander van door, met het oog op de komende donkere maanden met, hoop ik, veel tijd om te lezen. De kleermaakster van Dachau…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Chamberlain, Heaberlin, Duckworth en Abarbanell: grandioos

Het beste van het KOREN, deel 2

Door Ds. Jenno Sijtsma Wie oprecht de Here dienen wil, moet beseffen hoe groot zijn verantwoordelijkheid is, hoe groot de nood van de wereld is, dat de tijd kort is en dat zijn levensduur beperkt is. Als wij dat besef hebben, zullen wij ijverig zijn en niet lui. Een gebrek aan dat dit besef zal ons onvruchtbaar maken in Gods werk… Deze woorden uit het tweede deel van de serie…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Het beste van het KOREN, deel 2

Augustinus’ beschouwingen bij Bijbelse scheppingsverhalen

door Ds. Jenno Sijtsma Wie vraagt:” Waarom wilde God de hemel en de aarde maken?” vraagt naar iets groters dan de wil van God, terwijl er niets groters bestaat. De mens moet dus zijn vermetelheid bedwingen en niet zoeken naar wat er niet is, omdat hij daarbij het risico loopt niet te vinden wat er wel is. Als je de wil van God verlangt te kennen moet je vriend van…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Augustinus’ beschouwingen bij Bijbelse scheppingsverhalen

Jezus geneest, rijkdom van Gods nieuwe schepping

door Ds. Jenno Sijtsma Jezus genas enkel hen die zich wilden laten helpen en tot Hem kwamen. Wie genezing zocht moest de keuze maken en bij de Geneesheer komen. Uit niets is bijvoorbeeld  af te leiden dat de mensen die niet geïnteresseerd waren in Jezus, automatisch genazen als Hij in hun buurt kwam… Dat brengt ons tot de stelling dat allen die in de Evangeliën genazen, eerst een stap in…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Jezus geneest, rijkdom van Gods nieuwe schepping

Athanasius van Alexandrië over woestijnvader Antonius

Door ds. Jenno Sijtsma Athanasius (295-373), ook wel de vader van de Orthodoxie genoemd, was een strijdbare bisschop van Alexandrië, die moedig streed tegen de ketterijen van de Arianen. Zij beschouwden hem als hun grootste vijand. Het is beslist niet teveel gezegd dat de besluiten van het concilie te Nicea (325) zijn leven gekenmerkt hebben. Maar liefst vijf keer werd hij van zijn plaats ontheven en verbannen, maar steeds keerde…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Athanasius van Alexandrië over woestijnvader Antonius

Athanasius van Alexandrië over de overwinning van het christendom

door ds. Jenno Sijtsma In het jaar 328, dus drie jaar na het Concilie van Nicea, amper 33 jaar oud, werd Athanasius bisschop van Alexandrië. In die functie, dat ambt, zal hij de grote voorvechter worden van de rechtzinnige visie dat Jezus de eeuwige Zoon van God is. Alleen dan en als zodanig kan Hij de mens uit de dood en de zonde verlossen, want dat kan alleen God. Eginhard…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Athanasius van Alexandrië over de overwinning van het christendom

Wie groot wil zijn, moet een dienaar worden

door ds. Jenno Sijtsma Het is voor een mens een vermoeiende en onmogelijke taak om te leven als christen… Het verlangen om elke dag goed te doen, maar toch telkens weer je hoofd te stoten en te falen – hoe vermoeiend moet dat zijn. Maar op zekere dag komt de evangelieboodschap tot hem met het nieuws dat de Here niet van hem verlangt goed te doen. Dat is werkelijk een…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Wie groot wil zijn, moet een dienaar worden

Wanneer een land God vergeet

Door ds. Jenno Sijtsma ‘Hoe meer men afhankelijk wordt van de regering, hoe meer controle deze regering kan uitoefenen. Omdat een bureaucratie zichzelf in stand houdt, is de regering – die alleen rekenschap verschuldigd is aan zichzelf – heel efficiënt in het regelen van haar zaken. Creativiteit en eigen initiatieven worden onderdrukt door diverse niveaus van de anonieme bureaucratie … Als de overheid meer zeggenschap heeft, worden vrijheden ingeperkt en…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Wanneer een land God vergeet

De schaduwmannen, tweede deel van Oxen

door Jenno Sijtsma De kenners herinneren zich direct het eerste deel van Oxen, waarin de Deense auteur en journalist Jens Henrik Jensen verslag doet van een serie moorden, met Niels Oxen, de getraumatiseerde oorlogsveteraan in de hoofdrol. Samen met Margrethe Franck, die werkt voor de Politie Inlichtingendienst, was hij op onderzoek gegaan, aanvankelijk tegen zijn wil. Maar toen zijn hond en levensgezel Mr. White vermoord werd opgehangen waren de stoppen…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor De schaduwmannen, tweede deel van Oxen

Philo van Alexandrië – Over de Tien Woorden

door ds. Jenno Sijtsma Evenals het voorgaande boek van Philo over Het leven van Mozes is ook dit boek, – weliswaar enkele jaren geleden verschenen -, toch een indrukwekkend werk, waarin we lezen hoe Philo van Alexandrië over de Tora en in dit boek dus met name over de Tien Woorden dacht en schreef. De Tien Woorden uit Exodus 20 vormen voor hem hiervan de kern, want, aldus vertaler .…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Philo van Alexandrië – Over de Tien Woorden

Philo van Alexandrië en Het leven van Mozes

door ds. Jenno Sijtsma Omstreeks het begin van onze jaartelling leefde in de Egyptische stad Alexandrië de exegeet en filosoof Philo. Hij was een man van twee werelden, die hij wilde verbinden. Enerzijds was hij de gelovige jood, die geloofde in de wet van God, anderzijds was hij thuis in de wereld van de Griekse filosofie en wetenschap. In zijn werken brengt hij beide werelden samen. Hij geeft daarin een…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Philo van Alexandrië en Het leven van Mozes

Er is hoop, het laatste boek van Billy Graham

door ds. Jenno Sijtsma Je kunt niet met Jezus leven zonder verandering. Jezus is geen toevoeging. Hij is de Pleitbezorger voor de ziel die bereid is om zichzelf opzij te zetten en Jezus te laten heersen. Hij woont in zijn volgelingen door hen het geschenk van zijn Heilige Geest te geven. Hij zal zich niet aan je opdringen, je moet Hem uitnodigen binnen te komen, zijn geschenk accepteren, wetend dat…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Er is hoop, het laatste boek van Billy Graham

Eerste hulp bij ongeloof – een markant geschreven boek

ds. Jenno Sijtsma In een aantal hoofdstukken van dit boek zal ik historische en archeologische gegevens bespreken die overeenstemmen met de historische gegevens die de Bijbel noemt. Daarnaast zal ik echter ook ingaan op kritische geluiden over de Bijbel. Er zijn wetenschappers die beweren dat de Bijbel een boek vol menselijke verzinsels is. Hun publicaties zijner wellicht de reden van dat veel mensen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel twijfelen.…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Eerste hulp bij ongeloof – een markant geschreven boek

Boeiende biografie over Jan Amos Comenius

door Jenno Sijtsma Zoals een boom niet slechts moet worden geplant, maar ook moet worden begoten, gesteund, beschut en gesnoeid, zo moeten ouders werk maken van het opvoeden van hun kinderen. De schoolklassen typeerde Comenius als `werkplaatsen van menselijkheid’, opdat kinderen later als volwassenen humaniteit in de samenleving zouden kunnen bevorderen en zodoende de kwaliteit van leven en samenleven zouden kunnen verbeteren – een samenleving waarin vrijheid en verantwoordelijkheid, menselijke…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Boeiende biografie over Jan Amos Comenius

Blijf waar je bent, nieuwe thriller van Sharon Bolton

door Jenno Sijtsma Je leest het tegenwoordig regelmatig in de krant, dat iemand zomaar een aantal mensen vermoord. We vinden het verschrikkelijk, maar zolang het ver van ons bed is staan we er niet bij stil. Voor de twaalfjarige Barney is de moord op een tienjarige tweeling Jason en Joshua iets dat hem niet alleen schrik aanjaagt, maar als er meer kinderen ineens verdwijnen, allemaal met een doorgesneden halsslagader en…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Blijf waar je bent, nieuwe thriller van Sharon Bolton

Telefoon vanuit de hemel

door Jenno Sijtsma Het eerste dat ik dacht toen ik deze roman met bovenstaande titel in handen kreeg was dat het helemaal niet bestaat in die zin, dat het natuurlijk onzin is te geloven dat mensen van hier en nu contact kunnen hebben met mensen die overleden zijn en in de hemel zijn. Maar al vanaf de eerste bladzijde raakte ik geboeid door het verhaal van Tess Rafferty, die een…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Telefoon vanuit de hemel

Heilige Geest, leidt mij

door ds. Jenno Sijtsma Stormie Omartian is de auteur van het boek waarvan hierboven de titel staat. Ze is geboren in 1942 en de auteur van een groot aantal boeken, waarvan wereldwijd bijna dertig miljoen exemplaren over de toonbank zijn gegaan. Openhartig vertelt ze dat ze in 1970 als zangeres in Los Angelos bij de televisie werkte en leed aan een ernstige mate van bezorgdheid, stress en wat al niet.…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Heilige Geest, leidt mij

Het kleine boekje van Geluk, red. The Oprah Magazine

door Jenno Sijtsma Dit alleraardigste boekje bevat 46 korte verhalen en de meeste zijn geschreven door vrouwen die schrijfster zijn van verhalen en al of niet van boeken. Heel openhartig, maar vooral met veel humor schrijven ze over hun eigen ervaringen, ook als schrijfster, maar ook over hun verwondering, geluk, ontspanning en niet te vergeten met de nodige zelfkritiek. Talloze leerzame lessen worden aan het papier toevertrouwd, en onder hen…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Het kleine boekje van Geluk, red. The Oprah Magazine

De schuldige – psychologische, beklemmende roman

door Jenno Sijtsma Ben Stokes, acht jaar, wordt vermist en na een zoektocht wordt hij de volgende dag in de speeltuin gevonden. Dood, kennelijk is zijn gezicht met een baksteen verbrijzeld. Een andere jongen, de zeer intelligente , maar nogal eenzame elfjarige Sebastian wordt ervan verdacht Ben te hebben gedood. Hij is de zoon van rijke ouders, maar hun huwelijk is bar slecht en zijn vader slaat en mishandelt zijn…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor De schuldige – psychologische, beklemmende roman

Genade – de tweede grote roman van Lisa Ballantyne

door Jenno Sijtsma Ben Stokes, acht jaar, wordt vermist en na een zoektocht wordt hij de volgende dag in de speeltuin gevonden. Dood, kennelijk is zijn gezicht met een baksteen verbrijzeld. Een andere jongen, de zeer intelligente , maar nogal eenzame elfjarige Sebastian wordt ervan verdacht Ben te hebben gedood. Hij is de zoon van rijke ouders, maar hun huwelijk is bar slecht en zijn vader slaat en mishandelt zijn…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Genade – de tweede grote roman van Lisa Ballantyne

De drie bruiloften van Manolita

door Jenno Sijtsma De schrijfster is de bekende en beroemde Spaanse Almudena Grandes, wereldwijd bekend van boeken als Het ijzig hart en De vijand van mijn vader. In dit nieuwe boek, een pil van bijna 700 bladzijden leven we mee met Manolita in de tijd van de Spaanse Burgeroorlog, zeg maar vanaf 1936. Hoofdpersoon is de achttienjarige Manolita. Generaal Franco staat op het punt in Spanje de algehele leider te…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor De drie bruiloften van Manolita

Heimwee naar het paradijs

Fascinerend, dit boek, laat ik u dat aan het begin van deze bespreking vertellen. Het is een boek over spiritualiteit, over groeien en luisteren naar je inwendige stem, de taal van je hart en het heeft alles te maken met De smaragden Tafel van Thoth.

Lees meer...

Reacties uitgeschakeld voor Heimwee naar het paradijs

Spanning te over in thrillers van Bruna

Zwarte lelies In de thriller Zwarte lelies maken we kennis met drie vrouwen, waarvan de oudste 84 jaar is en de jongste elf. De oudste zit voornamelijk in de hoge toren van de Moulin des Chenneviéres, die niet voor niets de molen van de heks wordt genoemd. Ze is al vroeg weduwe geworden, maar ze draagt een geheim met zich mee dat alles te maken heeft met andere mensen in…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Spanning te over in thrillers van Bruna

Waarom Israël niet mag bestaan in het Midden-Oosten

Op de dag dat ik deze recensie begin lees ik in de krant over een onderzoek onder islamitische jongeren in Nederland hoe het onder hen gesteld is met Jodenhaat. Wat blijkt is dat 62 procent van de moslimjongeren niet zo positief (!) denkt over Israël en dat 12 procent, vooral onder de Turkse jongeren, negatief is over Nederlandse Joden. Duidelijk wordt ook dat het contrast met christelijke, andersgelovige en niet-gelovige jongeren in hun opvattingen over Israël en Joden groot is: slechts 8 procent van de niet-gelovige jongeren is niet zo positief over Joden en Israël, tegenover 40 procent van de islamitische leeftijdsgenoten. Een paar dagen geleden las ik dat de Turkse president Erdogan tijdens een toespraak in Istanbul tijdens de viering van de inname van Constantinopel, 562 jaar geleden zei:” Verovering gaat over Mekka, over Saladin. Het gaat over het opnieuw hijsen van de vlag van de islam boven Jeruzalem…” PVV-Kamerlid Van Roon fulmineerde daar fel tegen en noemde de uitspraak van Erdogan een hetze tegen de vrede. “Erdogan gedraagt zich als een Turkse Poetin”.

Lees meer...

Reacties uitgeschakeld voor Waarom Israël niet mag bestaan in het Midden-Oosten

Laurentius ging voor de armen door het vuur

door ds. Jenno Sijtsma Laurentius, geboren in Noord-Spanje in 235, mogelijk in Huesca, was in Rome diaken onder paus Sixtus II. Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Valerianus werd hij samen met de paus en drie collega’s gevangen genomen. Sixtus en de andere drie diakenen werden bijna onmiddellijk ter dood gebracht, maar Laurentius mocht blijven leven. Hij wilde Sixtus trouw blijven en met hem ook dadelijk gedood worden, maar Sixtus die…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Laurentius ging voor de armen door het vuur

De eeuwige straf duurt altijd voort

door ds. Jenno Sijtsma Grote verbazing bij menigeen als je spreekt over de eeuwige straf. Dat weigeren veel mensen, ook christenen, te geloven, want ze rijmen dat niet met de liefde van God. Immers, zo betuigen zij, als God liefde is kan er van een eeuwige straf geen sprake zijn, want dat begrijpen we niet. Liefde is liefde en daar heeft straf, laat staan eeuwige straf, niets mee te maken.…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor De eeuwige straf duurt altijd voort

Zaden van contemplatie van Thomas Merton is overweldigend

door ds. Jenno Sijtsma We moeten leren ons te realiseren dat de liefde van God ons in elke situatie zoekt, en zoekt naar het goede voor ons. Zijn ondoorgrondelijke liefde is gericht op ons ontwaken. Aangezien dit ontwaken een soort sterven van ons oppervlakkige zelf veronderstelt, zullen we echter opzien tegen zijn komst in de mate waarin we ons identificeren met dit oppervlakkige zelf en eraan gehecht zijn. Maar wanneer…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Zaden van contemplatie van Thomas Merton is overweldigend

Hawkins en Baldacci en Moelands: grandioos, fenomenaal leesgenot

door Jenno Sijtsma Drie nieuwe uitgaven van uitgeverij Bruna verschenen de laatste weken en vragen hieronder uw gewaardeerde aandacht. Eerst Hawkins. Het is voor ons een onbekende schrijfster, maar met haar thrillerdebuut zal dat gauw veranderen. In no time werden van haar boek Het meisje in de trein meer dan anderhalf miljoen exemplaren verkocht. Toen ik de eerste vijftig bladzijden gelezen had vroeg ik me af hoe het toch kon…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Hawkins en Baldacci en Moelands: grandioos, fenomenaal leesgenot

Indringende teksten van Robert Govett

door ds. Jenno Sijtsma Eerst maar iets over de auteur. Robert Govett, geboren te Staines op 14 februari 1813, studeerde vanaf zijn zeventiende theologie in Oxford (Worcester College) en was een Anglicaans predikant. Hij vond nogal wat onbijbelse punten in de kinderdoop en werd prompt door de bisschop uit zijn ambt gezet. Het kostte hem tevens zijn academische graad, en zijn jaarlijkse toelage. Govett gaf de rest van zijn leven…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Indringende teksten van Robert Govett

Blijven ademhalen is wezenlijker dan u denkt

door Jenno Sijtsma Natuurlijk kan ik me voorstellen dat u bij het lezen van de titel boven deze bespreking denkt:” Dat is nogal logisch, dat is het intrappen van een open deur, uiteraard moet je blijven ademhalen”. Maar dan vergist u zich toch in de bedoeling van bovenstaande zeven woorden. Veel mensen beseffen niet dat ademhalen niet alleen een kwestie is van leven, maar dat goed ademhalen een grote kunst…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Blijven ademhalen is wezenlijker dan u denkt

Nieuw boek van neurochirurg Eben Alexander: De hemel in kaart

door ds. Jenno Sijtsma Enkele jaren geleden informeerde ik u uitvoerig over Na dit leven, het boek van neurochirurg Eben Alexander, waarin hij zijn bijna-doodervaring tijdens coma beschrijft. Het was een ingrijpende gebeurtenis, van een zeldzame orde. Zelf schrijft hij daarover:” Ik werd in staat gesteld om erger te sterven en verder te reizen dan bijna alle mensen met een bijna-doodervaring die voor me zijn geweest”. Hij was gedurende die hele periode vrij van zijn lichamelijke identiteit en wist niet wie hij was of waar hij vandaan kwam. “Ik was uit niets gekomen en had geen geschiedenis en daardoor kreeg ik volledig toegang tot het ware kosmische wezen dat ik in werkelijkheid was”. Het was een fascinerend boek en tallozen hebben zich op de een of andere manier herkend in…

Lees meer…

Reacties uitgeschakeld voor Nieuw boek van neurochirurg Eben Alexander: De hemel in kaart